Om Tunaborgen

AB Tunaborgen drivs av Calle Bergström. Företaget har två anställda och affärsidén är att äga, förvalta och hyra ut lokaler i Åkersberga, Österåkers kommun. Tunaborgens intention är att under 2013 behålla den höga beläggningsgraden på > 99% samt förvärva ytterligare en industrifastighet.

Fastigheter

Sågvägen 19  Kontorshotell  1330 kvm
Bergavägen 4  Vårdfastighet 1300 kvm
Smedbyvägen 8  Kontors- och industrifastighet  2400 kvm
Sågvägen 9  Industritomt  5000 kvm
Sågvägen 3  Kontors- och industrifastighet  930 kvm 
Rallarvägen 41  Kontorshotell  2400 kvm


 

 

 

Tunaborgen

Under medeltiden lät ärkebiskoparna befästa strategiska platser vid viktiga farleder. Tuna är en sådan plats med sitt läge vid Långhundraledens mynning. Den var sedan gammalt en viktig vattenled till de inre delarna av Uppland. Först byggdes kastalen som var ett flera våningar högt murat torn. Under 1300- och 1400-talet byggdes borgen ut med flera rum.

Härifrån drevs skatten till kyrkan in från hela södra Roslagen. Under slutet av 1400- och början av 1500-talet stod borgen i centrum för en politisk konflikt mellan Sverige och Danmark eftersom ärkebiskoparna var lojala med den danske unionskungen. Under 1600-talet övergavs borgen och den fick förfalla. De rester som finns kvar har reparerats och man har byggt ett skyddstak.